Bransjenyheter

Kort introduksjon av tomgang

2022-04-27
A Tomgangergir refererer til et gir som overfører mellom to transmisjonsgir som ikke er i kontakt med hverandre, og griper inn i disse to girene samtidig for å endre rotasjonsretningen til det drevne giret slik at det blir det samme som drivgiret. Dens rolle er bare å endre styringen og ikke å endre girforholdet, kalt tomgangshjulet. Hovedfunksjonene tilledigganger å endre styringen av det drevne hjulet, øke overføringsavstanden og justere trykkvinkelen. Tomgangsgiret er en del av girtoget som spiller en overgangsrolle og vil ikke endre overføringsforholdet. Det er for å gjøre kraften til girtoget mer rimelig eller for å møte oppsettet til hele overføringssystemet. Dens funksjon er kun å endre styringen, ikke utvekslingsforholdet. Akselavstanden kan forlenges gjennomlediggangutstyr. Antall tenner har ingen innvirkning på verdien av utvekslingsforholdet, men det vil påvirke styringen av det endelige hjulet. Det er et hjul som ikke fungerer, og har en viss energilagringsfunksjon, noe som er nyttig for systemets stabilitet.Tomgangertrinser er svært vanlige i maskiner for å hjelpe til med å koble aksler på avstand.

 Bulldozer Front Idler