Bransjenyheter

Funksjonen til skuffebøssing

2022-06-28
Bøttebøssinger et tilbehør som brukes til tetting og slitasjebeskyttelse på utsiden av mekaniske deler. Det refererer til en ringformet hylse som fungerer som en skive.

Rollen tilbøttebøssing:
Dekselet har høy fleksibilitet og flere funksjoner. Deksel er en del av verneutstyr. Bruk av foringsrør kan redusere slitasje, vibrasjoner og støy på utstyr, og har en anti-korrosjonseffekt. Bruken avbøttebøssingkan også lette vedlikeholdet av mekanisk utstyr, forenkle strukturen til utstyret og produksjonsprosessen.

Valgfaktorer for hus:
Dekselapplikasjoner er brede og varierte. Under forskjellige arbeidsforhold er det nødvendig å velge passende foringer og forskjellige typer foringer. Hovedhensynene ved valg av foringer er trykk, hastighet, trykkhastighetsprodukt og belastningsegenskapene.bøttebøssingtrenger å tåle. I tillegg avgjør om skuffebøssingen er smurt også dens brukseffekt og levetid.

bucket bushing